ACCOUNTAI.LT 

Individualios veiklos numeris: 966097

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu(479100)

Veiklos vykdytojas: Laurynas Jurgaitis

Elektroninės parduotuvės (accountai.lt) pirkimo-pardavimo sąlygos

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis.“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “Accountai.lt” susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.
1.3. Internetinė parduotuvė „Accountai.lt“ prekiauja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Internetinė parduotuvė „Accountai.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimais. Tokiu atveju, fizinės žaidimų dėžutės nėra parduodamos ar pristatomos. Pirkėjas gauna tik skaitmeninę žaidimo versiją bei naudojimosi instrukciją.


2. Informacijos apsikeitimas

2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus žaidimus bei kitas prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.
2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ ar "Contacts" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es), paspaudžia mygtuką „UŽSAKYMAS SU ĮSIPAREIGOJIMU SUMOKĖTI“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma el.parduotuvės „Accountai.lt “ duomenų bazėje ar kituose įrašuose.

4. Duomenų saugumas

4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „Accountai.lt“, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Prekių grąžinimas

5.1. Prekės pirktos “Accountai.lt” elektroninėje parduotuvėje atgal priimamos ir pinigai grąžinami jeigu preke nebuvo pradėta naudotis, tai yra prie paskyros nebuvo prisijungta nei karto, aktyvacijoms kodams, jeigu jis nebuvo aktyvuotas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “Accountai.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.
6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti el.parduotuvės registracijoje, arba pranešti „Accountai.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje el. parduotuvėje.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis „Accountai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 3 (tris) dienas.

 

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „Accountai.lt“ teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai

9.1. Prekių kainos „Accountai.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių papildomų ar pristatymo mokesčių.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.
9.2.1 Apmokėjus Paysera.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į Paysera.lt apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti "MAXIMA" kasose bei "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje "MAXIMA" kasoje ar "R-KIOSK" ir "Lietuvos Spauda" prekybos vietoje.

9.2.2 Apmokėjus Paypal.com sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti Paypal sąskaitoje turimu balansu bei prie jūsų Paypal pridėtomis banko kortelėmis.

9.2.3 Apmokėjus Stripe.com sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti banko kortelėmis, kuriose įgalinta atsiskaitymo internetu funkcija.

9.2.4 Pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu į registracijos metu nurodytą el.paštą gausite tolesnes instrukcijas bei banko sąskaitos duomenis kuriais pavedimas turi būti atliktas.
9.3. Atsiskaitydamas 9.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas (72 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradesime formuoti Jūsų užsakymą.

10. Prekių pristatymo laikas

10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto adresą.
10.2. Skaitmeninės prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu e-pašto adresu.

10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti nurodytu elektroniu paštu Pirkėjui per 24 valandas darbo dienomis. 

10.5. Švenčių bei savaitgalio dienomis pristatymas gali būti nevykdomas, tokiu atveju prekės Pirkėjui bus pristatytos artimiausią darbo dieną.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.2. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos, veikiančios ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų šaltinių.

12. Prekių keitimas ir grąžinimas

12.1. Žaidimų aktyvacijos raktams ir kitoms skaitmeninėms prekėms garantija netaikoma ir prekės atgal priimamos arba keičiamos kitomis jeigu jomis nebuvo pradėta naudotis, tai yra į paskyrą nebuvo prisijungta nei karto, aktyvacijos kodas nebuvo aktyvuotas.

12.2. Atsiradus trikdžiams trukdantiems naudotis paskyra po pirkimo ir pradėjimo ja naudotis, tai gali būti pakeisti prisijungimo duomenys, paskyra gali būti pakeičiama arba grąžinami pinigai, įsitikinus, kad problema nebuvo sukelta pačio pirkėjo.

12.2.1. Šiai informacijai gauti privalome kreiptis į platformos kurioje buvo paskyrą klientų pagalbos centrus, todėl informacijos gavimas gali užtrukti priklausomai nuo platformos.

12.2.2. Pirkėjas į platformos klientų pagalbos skyrių gali kreiptis ir pats, prieš tai pranešdamas mums ir po atsakymo gavimo pateikdamas jo kopiją mums.

13. Ginčų sprendimas

13.1.Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su paslaugų teikimu tarp pardavėjo ir kliento, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2.     Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (toliau – AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (toliau – EGS), Europos Komisija sukūrė elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/.

         13.3. EGS - tai elektroninis įrankis, kurio pagalba vartotojai gali pateikti pretenziją pardavėjui ar paslaugos teikėjui, kai prekės ar paslaugos yra                         įsigyjamos internetu.
         13.4. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos                     Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.
         13.5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo                   šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

13.6. Naudojimosi EGS platforma "Accountai.lt" internetiniame puslapyje tvarka
         13.6.1. Kiekvienas „Accountai.lt“ klientas gali pateikti skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės, užpildydamas nurodytą formą                                 svetainės www.accountai.lt skiltyje „Kontaktai“ ar "Contacts" arba skundą tiesiogiai siųsdamas elektroniniu paštu accountai@accountai.lt.
         13.6.2. Jeigu "Accountai.lt“ klientas nėra patenkintas galutiniu  „Accountai.lt“ atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą                 (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės                   vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.                         „Accountai.lt" kontaktinis el. pašto adresas nurodymui minėtoje platformoje: accountai@accountai.lt

 

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password